Blogg

 • Økonomiske fordeler med fiskevaksinasjon i Norge

  Norge er en av verdenslederne innen akvakultur, med en eksportverdi på flere milliarder kroner hvert år. En av nøklene til denne suksessen er effektiv sykdomsforebygging, hvor vaksinasjon av fisk spiller en viktig rolle. I denne artikkelen vil vi se på de økonomiske fordelene med fiskevaksinasjon i Norge.

  Mer
 • De nyeste innovasjonene innen fiskevaksinasjon i Norge

  Norsk akvakultur er i konstant utvikling, og som en global leder i fiskeoppdrett, søker vi alltid etter bedre metoder for å beskytte vår verdifulle fiskebestand. Nedenfor gir vi en oversikt over de siste innovasjonene innen fiskevaksinasjon i Norge.

  Mer
 • Hvordan vaksinasjon beskytter våre akvakulturindustrier

  Akvakultur, eller fiskeoppdrett, er en voksende industri i Norge og spiller en avgjørende rolle i vår økonomi. Med den økende etterspørselen etter sjømat globalt, er det viktig å sikre at vår fiskebestand er sunn og fri for sykdommer. Vaksinasjon er et av de mest effektive verktøyene vi har for å oppnå dette.

  Mer
 • Fordelene med vaksinering av fisk i Norge

  Norge, med sin rike kystlinje og ideelle forhold for akvakultur, har lenge vært en pioner innen fiskeoppdrett. Som et av de ledende landene innen oppdrett av laks, står vi overfor mange utfordringer knyttet til fiskehelse og sykdomsforebygging. Her kommer vaksinering av fisk inn som en nøkkelløsning.

  Mer
  • Slider 10

Sertifikater

 • URS is a mebmer of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
  ISO 9001
  United Registrar of System ISO9001
  UKAS Mmanagement System 043
 • Social Media
  Facebook
  You Tube
  Twitter