Våre tjenester

Vi tilbyr manuell vaksinasjon av fisk med vaksine valgt av kunden. Vi bruker manuelle sprøyter utstyrt med forhandlerens originale tellesystem. Sprøytene er tilpasset for doser mellom 0.05 ml og 0.1 ml.

Vi jobber med alle fiskevaksiner som er tilgjengelige på det europeiske markedet, inkludert doble doser på 0,1 ml og 0,05 ml. Vi er også kurset i gjennomføring av intra- muskulær DNA-vaksinajson.

Takket være vår profesjonelle opplæring og erfaring er en vaksinatør i stand til å vaksinere opp mot 3000 fisk per time, samtidig som fisken blir sortert etter størrelse og helsestatus.

Vi samarbeider tett med anleggets ledelse og ansatte, i tillegg til med fiskehelsepersonell og vaksineprodusenter. Vi sikrer at kundens produkt holder den høyeste kvalitet! Målet er samtidig å minimere dødelighet assosiert med vaksinasjonsprosessen.

Vi følger alle regler, forskrifter og prosedyrer for HMS og IK-AKVA.

I tillegg til vaksinasjonsutførelse kan vi tilby personell opplært til gjennomføring av bedøvelse med ulike typer fra ulike produsenter.

Våre arbeidsgrupper blir spesialtilpasset kundens behov, og er fleksible med tanke på effektivitet, arbeidstid og tilgjengelighet.

  • Slider 10

Sertifikater

 • URS is a mebmer of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
  ISO 9001
  United Registrar of System ISO9001
  UKAS Mmanagement System 043
 • Social Media
  Facebook
  You Tube
  Twitter