Priser

Finansielle vilkår for tjenestene blir hver gang avtalt med kunden på en individuell basis. Vi tilbyr gunstig priser.

  • Slider 10

Sertifikater

 • URS is a mebmer of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
  ISO 9001
  United Registrar of System ISO9001
  UKAS Mmanagement System 043
 • Social Media
  Facebook
  You Tube
  Twitter